Skip to main content

ISO normeringen

De IAHD heeft zijn opleidingen ontwikkeld volgens de richtlijnen zoals die gesteld zijn door de International Organization for Standardization (ISO). 

De International Association for Handicapped Divers (IAHD) is een professionele, internationale opleidingsorganisatie. De IAHD heeft zijn opleidingen ontwikkeld volgens de richtlijnen zoals die gesteld zijn door de International Organization for Standardization (ISO). Dit betekent dat onze opleidingen volgens de hoogste internationale normen voor veiligheid, kennis en vaardigheden zijn ontwikkeld.

Deze richtlijnen zijn verwerkt in diverse normen:

Certificate EUF 2018ISO 11121 Recreational diving services – Requirements for introductory training programmes to scuba diving
(Vereisten voor introductieprogramma’s voor recreatie perslucht duiken).

ISO 24801-1 / EN 14153-1 Recreational diving services – Safety related minimum requirements for the training of recreational scuba divers – Part 1: Level 1 – “Supervised Diver”
(Op veiligheid gebaseerde minimum vereisten voor het opleiden van recreatie perslucht duikers – deel 1: Niveau 1 – Duiker onder toezicht).

ISO 24801-2 / EN 14153-2 Recreational diving services – Safety related minimum requirements for the training of recreational scuba divers – Part 2: Level 2 – “Autonomous Diver”
(Op veiligheid gebaseerde minimum vereisten voor het opleiden van recreatie perslucht duikers – deel 2: Niveau 2 – Zelfstandig duiker).

ISO 24801-3 / EN 14153-3 Recreational diving services – Safety related minimum requirements for the training of recreational scuba divers – Part 3: Level 3 – “Dive Leader”
(Op veiligheid gebaseerde minimum vereisten voor het opleiden van recreatie perslucht duikers – deel 3: Niveau 3 – Duikleider).

ISO 24802-1 / EN 14413-1 Recreational diving services – Safety related minimum requirements for the training of scuba instructors – Part 1: Level 1
(Op veiligheid gebaseerde minimum vereisten voor het opleiden van recreatie perslucht instructeurs – deel 1: Niveau 1).

ISO 24802-2 / EN 14413-2 Recreational diving services – Safety related minimum requirements for the training of scuba instructors – Part 2: Level 2
(Op veiligheid gebaseerde minimum vereisten voor het opleiden van recreatie perslucht instructeurs – deel 2: Niveau 2).

ISO 11107 Recreational diving services – Requirements for training programmes on enriched air nitrox (EAN) diving
(Vereisten voor verrijkte lucht nitrox opleidingsprogramma’s).

De IAHD heeft voor alle bovenstaande duikopleidingen een ISO erkenning ontvangen.
Het verkrijgen van deze ISO erkenning betekent dat de IAHD opleidingen erkend zijn door meer dan 163 landen in de wereld.

IAHD is al vanaf 1993 gespecialiseerd in het opleiden van mensen met een beperking. Wij zijn ook als enige duikorganisatie ter wereld voor basis- en instructeursopleidingen voor mensen met een beperking ISO-gecertificeerd. Deze ervaring zorgt er voor dat wij trendsetters zijn die andere organisaties proberen te kopiëren maar niet in kunnen halen.

Iedereen kan bij ons duiken leren. Jong of oud, valide of met een lichamelijke of geestelijke beperking, je bent van harte welkom.

© 1993 IAHD
Site ontwikkeld en structuur onderhoud door maindes
Data onderhoud door IAHD