Logo IAHD STAFFDe IAHD Staff Instructeur opleiding is de eerste stap van het opleiden van duikers naar het opleiden van duikinstructeurs.

Een IAHD Staff Instructeur mag een IAHD Instructeur Trainer assisteren tijdens instructeur opleidingen.

Voorvereisten:
• Minimum leeftijd 21 jaar;
• Aantoonbare zwemvaardigheid;
• Goedgekeurde medische keuring (niet ouder dan 1 jaar);
• Ondertekende verklaring van begrip;
• Ondertekende IAHD licentie overeenkomst;
• Ten minste 1 jaar in het bezit van het brevet 'IAHD Instructeur (niveau 2)';
• Ten minste 25 cursisten hebben gebrevetteerd op IAHD basisniveau, IAHD partner niveau en IAHD specialty niveau waarbij van elk van de 3 niveau's ten minste 5 brevetten geregistreerd moeten zijn;
• In het bezit van de DAN specialty 'Basic Life Support Instructeur' of een equivalent;
• In het bezit van de DAN specialty 'Oxygen Provider Instructeur' of een equivalent;
• Ten minste 2 x een volledige 'IAHD Instructeur (niveau 2)' opleiding gevolgd als staff cursist in opleiding.

Bevoegdheden:
• Geen decompressieduiken met persluchtapparatuur;
• Maximum duikdiepte: 40 meter;
• Opleiden en brevetteren van alle IAHD basisopleidingen;
• Opleiden en brevetteren van alle IAHD partner opleidingen;
• Opleiden en brevetteren van alle IAHD recreatieve specialty opleidingen waartoe de staff instructeur bevoegd is;
• Opleiden en brevetteren van alle IAHD technische specialty opleidingen waartoe de staff instructeur bevoegd is;
• Assisteren van een IAHD Instructeur Trainer tijdens een IAHD Instructeur opleiding.

Training centres: